Tổng quan dự án

Hệ thống phân tích dữ liệu được thiết kế để phục vụ cho các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt là những khách hàng tại thị trường Nhật Bản. Với tính linh hoạt, nó không chỉ phù hợp cho các mục đích sử dụng như văn phòng, cửa hàng mà còn đáp ứng nhu cầu của nhiều loại công trình khác nhau. Hệ thống này hỗ trợ người dùng phân tích, tính toán lợi nhuận và đưa ra quyết định đầu tư một cách nhanh chóng, hiệu quả cho các dự án bất động sản.

Các chức năng chính

  • Chức năng mô phỏng giúp phân tích đưa ra chỉ số đầu tư cho từng dự án bất động sản.
  • Chức năng quản lý các dự án bất động sản: đăng ký thông tin công trình, danh sách các công trình đã đăng ký.
  • Chức năng tính toán, phân tích: giúp người dùng tính toán được thu chi của từng công trình, phân tích danh mục đầu tư,...
  • Chức năng báo cáo: người dùng có thể tự viết báo cáo, hoặc có thể xem báo cáo của người dùng khác.
  • Chức năng giao tiếp: khách hàng có thể chat, tham gia hội thảo, thiết lập thứ hạng đầu tư,...
  • Trang cá nhân: khách hàng có thể thêm mới, thay đổi thông tin, đăng ký các bất động sản có xu hướng đầu tư,...
  • Liên hệ quản trị: Giúp khách hàng có thể dễ dàng liên hệ quản trị viên.
  • Chức năng quản trị: Quản trị viên có thể theo dõi, xem giao diện người dùng bằng tài khoản admin.
  • Chức năng người dùng phụ: Khách hàng có thể dễ dàng chia sẻ các dữ liệu bất động sản của mình bằng chức năng Sub User.
  • Chức năng thanh toán: xử lý thanh toán ngay lập tức, thanh toán định kỳ bằng subscription của Pay.jp.
#he-thong-doanh-nghiep #web
Thông tin dự án
Loại hợp đồng Time & Material
Giai đoạn phát triển Định nghĩa yêu cầu, Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành
Thiết bị Web
Server AWS
Công nghệ Laravel, Mysql, HTML, CSS, BootStrap, Jquery, JavaScript
Quy mô phát triển 50 Man-month
Thời gian phát triển 6 tháng
Link tham khảo https://cyarea.jp/home

Liên hệ

Hãy đưa ra những ý kiến, ý tưởng của bạn với chúng tôiChúng tôi sẽ liên hệ trong 24h