Tổng quan dự án

Visual Data Finder là hệ thống crawl data và gán nhãn cho ảnh từ các nền tảng mạng xã hội từ đó sẽ dùng làm nguồn data để trainning AI phân tích ảnh và đưa ra những gợi ý cho người dùng.Đây là 1 bước tiến mới trong lĩnh vực AI mà MoncowUX đang triển khai.

Các chức năng chính

  • Crawl data từ instagram
  • Đánh nhãn ảnh
  • Thêm sửa xoá nhãn ảnh
  • Phân tích ảnh, đưa ra gợi ý cho người dùng
#ai #web
Thông tin dự án
Loại hợp đồng Time & Material
Giai đoạn phát triển Định nghĩa yêu cầu, Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành
Thiết bị Web
Server AWS
Công nghệ ReactJS, Ant Design, Python
Quy mô phát triển 4 Man-month
Thời gian phát triển 3 tháng
Link tham khảo https://visual.moncow.com/

Liên hệ

Hãy đưa ra những ý kiến, ý tưởng của bạn với chúng tôiChúng tôi sẽ liên hệ trong 24h